Nagroda dla Stanisława Barei:


W 1974 roku Stanisław Bareja otrzymał pierwszą i zarazem ostatnią oficjalną nagrodę. Było to wyróżnienie przyznane na skromnym i nieznanym szerokiej publiczności nowojorskim festiwalu:


ARTIE
AWARDS OF MERIT

Presented to
Stanisław Bareja
In recognition
Artistic Inspiration
For film
"Poszukiwany, poszukiwana"
The First Queens
International Film Festival
Sponsored
Queens Council on the Arts
October 1974