Sceny z filmu Mi¶ przeznaczone przez cenzurę do usunięcia:

1. Usun±ć scenę nauki tekstu rozmowy z kierowcami przez milicjanta(Jan Kociniak).
2. Zmienić zdanie z przemówienia prezesa o kapitalizmie do zawodniczek.
3. Usun±ć układanie i wykonanie piosenki o Trasie Łazienkowskiej(propozycja autorów-zmienić słowa piosenki).
4. Usun±ć kupowanie mięsa w kiosku.
5. Usun±ć dialog w toalecie na komisariacie między milicjantem a prezesem.
6. Usun±ć scenę w barze mlecznym(propozycja autorów: usun±ć ujęcia ze sztućcami na łańcuszkach).
7. Usun±ć scenę w melinie pijackiej.
8. Usun±ć scenę zatrzymania węglarzy z choinkami przez milicjanta.
9. Usun±ć wiec filmowców.
10. Usun±ć czytanie notatki o ¶wieckiej tradycji.
11. Usun±ć całe przedstawienie w teatrze(propozycja-zmienić tekst piosenki-może zmienić zapowiedĽ Oli Kozeł).
12. Usun±ć tekst:"A jak w waszym życiu osobistym?"
13. Usun±ć scenę wręczania paszportu.
14. Usun±ć występy estradowe tramwajarzy ze względu na tre¶ć transparentu w tle(możliwe że istnieje materiał pozwalaj±cy na inne zmontowanie).
15. Usun±ć pocz±tek dziennika TV o tradycji.
16. Usun±ć tekst wozaka o tradycji.
17. Zmienić tekst przekupki "Na centralnym łapi±".
18. Zmienić nazwisko Filipski.
19. Usun±ć biało-czerwon± szarfę z Pruskiego.
20. Wyci±ć z pasażu widoczny w tle pomnik żołnierzy radzieckich.
21. Zmienić zdanie: "Film jest najważniejsz± ze sztuk".
22. Zmienić nazwisko Porębal.
23. Usun±ć zdanie "Klimat był zawsze przeciwko nam".
24. Usun±ć zdanie "To jest mi¶ na skalę naszych możliwo¶ci, a nie potrzeb".
25. Usun±ć zdanie "Słuszn± linię ma nasza władza" (propozycja-zmienić tekst na inny komentuj±cy wagę noworodka.
26. Usun±ć tekst "Trzydzieste plenum spółdzielni zenum" na inne porzekadło.
27. Usun±ć ze sklepu w Anglii zbliżenie polskiej szynki.
28. Kamyk z Jeleniej Góry-bez aluzji do papieża.
29. Zmienić tytuł filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta"(propozycja-"Ostatnia baryłeczka...").
30. Przekręcić sceny w kierownictwie produkcji ze względu na tre¶ć plakatów filmowych wisz±cych na ¶cianach)propozycja-tak przemontować ww. sceny, aby kwestionowane plakaty nie były czytelne.
31. Zmienić nazwisko Nowochódzki na Ochódzki.